Προγράμματα C.R.M.

SoftOne C.R.M.
Σύγχρονο σύστημα διαχείρισης των πελατειακών σχέσεων μίας επιχείρησης, πλήρως ενσωματωμένο στο SoftOne E.R.P.

Atlantis C.R.M.
Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των πελατειακών σχέσεων μίας επιχείρησης, πλήρως ενσωματωμένο στο Atlantis E.R.P.