Προγράμματα E.R.P.

Τα προγράμματα E.R.P. ενοποιούν και αυτοματοποιούν όλες τις δραστηριότητες μίας επιχείρησης, με σκοπό την αποδοτικότερη διαχείριση και αξιοποίηση των πόρων της.

Ένα πρόγραμμα E.R.P. έχει τη δυνατότητα να εξελίσσεται και να προσαρμόζεται σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, παρέχοντας έτσι μία ολοκληρωμένη πληροφοριακή λύση που στηρίζει την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της.

Οι πρωτοποριακές εφαρμογές E.R.P. της Altec ανταποκρίνονται πλήρως στις πιο εξειδικευμένες απαιτήσεις μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.

SoftOne E.R.P.
Σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα για μεγάλες εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

Atlantis E.R.P.
Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για μεγάλες εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

Atlantis Entry E.R.P.
Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Κεφάλαιο E.R.P.
Ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης εμπορικών και οικονομικών συναλλαγών.