Επέκτασις Πληροφορική

Η Επέκτασις Πληροφορική ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη από μία ομάδα έμπειρων στελεχών με εξειδίκευση στις εφαρμογές της πληροφορικής και στην οργάνωση και ανάπτυξη επιχειρήσεων.

Η εταιρία έχει ως αντικείμενο την προώθηση και υποστήριξη προϊόντων πληροφορικής, καθώς και τη σχεδίαση και υλοποίηση ολοκληρωμένων καινοτόμων λύσεων στο χώρο της πληροφορικής και των υψηλών τεχνολογιών.

Στο επίκεντρο της εταιρικής στρατηγικής βρίσκεται η διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, με στόχο να εξασφαλίσουν οι πελάτες μας σημαντικά οικονομικά και ανταγωνιστικά οφέλη από τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων.

Βασικός σκοπός της εταιρίας είναι η προσφορά της δυνατότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν τα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας. Η εταιρία επιδιώκει να αποτελέσει ένα συνδετικό κρίκο μεταξύ των κατασκευαστών και όλων αυτών που τελικά εφαρμόζουν τον μεγάλο αριθμό προϊόντων πληροφορικής.